فرمهای پذیرش

نحوه جذب و پذیرش در مرکز رشد

فرمت پاورپوینت جهت ارائه طرح: هر مسئول طرح بایستی جهت ارائه طرح خود فایل پاور پوینت را تکمیل نموده و به همراه سایر مدارک(فرم پذیرش، مشخصات و آخرین مدرک تحصیلی) به مرکز فرستاده شود.

دانلود فرمت پاورپوینت

تکمیل فرم پذیرش و مشخصات بایستی تایپ شده و به پست الکترونیکی مرکز فرستاده شوند و یا اینکه می توانید به ادرس مرکز شخصا تحویل دهید. لازم به ذکر است کار بایستی بصورت گروهی اجرا شود و برای اجرای هر طرح بایستی حداقل سه نفر عضو تیم کاری باشند، در نتیجه برای هر عضو تیم یک فرم مشخصات جداگانه تکمیل گردد.
فرمهای پذیرش دوره پیش رشد:
فرم پذیرش
فرم مشخصات

فرمهای پذیرش دوره رشد:
فرم پذیرش
فرم مشخصات
فرم برنامه کاری

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.