اهداف مرکز

 با توجه به اهميت توسعه هنر و فرهنگ اسلامی، ساماندهی و هدايت نيروهای محقق جوان در زمينه فعاليت­ها و رشته­ های مرتبط با هنر و فرهنگ اسلامی- ايرانی و فناوری­های نرم در قالب ساختارهای سازمانی مبتنی بر دانش ضروری می­نمايد. اين امر می­تواند به استفاده از ظرفيت رشته­ های هنری و همچنين رشته­ های واسط ميان هنر و مهندسی مثل معماری، چند رسانه­ ای و طراحی صنعتی در اشاعه هنر فرهنگ ساز و سبک زندگی اسلامی- ايرانی از طريق ارائه محصولات و خدمات دانش­ بنيان، متناسب با نياز روز جامعه و صنعت کمک نمايد. يکی از راهکارهای اصولی تحقق اين مهم، راه­ اندازی مراکز رشد تخصصی در زمينه فناوريهای نرم مرتبط با فرهنگ و هنر اسلامی می­باشد که می­تواند به ارتقاء و شکوفايی هرچه بيشتر فرهنگ اسلامی- ايرانی و معرفی و اشاعه آن به ساير مناطق دنيا منجر گردد.
بر همين اساس اهداف ايجاد مرکز رشد فناوريهای نرم را می­توان بشکل ذيل خلاصه نمود؛
  1. ايجاد بسترهای مناسب جهت تجاری سازی دستاوردهای هنری- فرهنگی و فناوريهای نرم
  2. توسعه کارآفرينی در زمينه فناوريهای نرم و حمايت از نوآوری و خلاقيت نيروهای محقق جوان در زمينه فعاليت­ها و رشته­ های مرتبط با هنر و فرهنگ اسلامی- ايرانی
  3. کمک به رونق اقتصاد مبتنی بر نوآوری از طريق توسعه فناوريهای نرم
  4. ايجاد فضای لازم جهت گسترش واحدهای کوچک و متوسط (SME) دانش بنيان در حوزه فناوريهای نرم
  5. توسعه محصولات و خدمات دانش ­بنيان در زمينه هنر، متناسب با نياز روز جامعه و صنعت
  6. بستر سازی برای ايجاد فرصت­های شغلی جديد مبتنی بر فناوريهای نرم، برای جذب کارفرينان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمينه­ های هنر، معماری و طراحی صنعتی
  7. کمک به ارتقاء و اشاعه فرهنگ اسلامی- ايرانی از طريق توسعه فرآيندهای مبتنی بر دانش­ در حوزه فناوريهای­ نرم
ايجاد­ دانشگاه­ کارآفرين در زمينه هنر با توجه به ماهيت و ظرفيت رشته­ های هنری دانشگاه هنر اسلامی تبريز
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.