کارشناس مرکز

     
         نام و نام خانوادگی: یعقوب پورسعدی
         سمت: کارشناس گروه امور فناوری های نرم
         تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی
       
          تلفن: 35549590-041
           دورنگار: 35549592-041
           کدپستی : 53497-51377
           ایمیل: rooshd@tabriziau.ac.ir
                   

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.