کارشناس مرکز

     
                  یعقوب پورسعدی

کارشناس گروه امور فناوری - مرکز رشد و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی


تلفن: 35549590-041
دورنگار: 35549592-041
کدپستی : 53497-51377
ایمیل: rooshd@tabriziau.ac.ir
     y.poursadi@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.