اعضای شورای رشد و کارآفرینی


اعضای حقوقی شورای رشد و کارآفرینی
1- دکتر فرهاد احمدنژاد، مدیر مرکز رشد و کارآفرینی، دبیر شورا
2- دکتر مهدی محمدزاده، معاون آموزشی و کارآفرینی- نماینده سازمان موسس
3-مهندس سعید کاوه ، معاون مرکز رشد و کارآفرینی، جانشین دبیر
4- خانم نورافکن، نماینده پارک علم و فناوری استان
5- خانم دکتر زلفی، مشاور مرکز رشد و کارآفرینی


اعضای حقیقی شورای رشد و کارآفرینی
1- دکتر یونس سخاوت، عضو هیئت علمی دانشکده چند رسانه ای
2- مهندس حمید رضا عمارلو، عضو هیئت علمی دانشکده طراحی اسلامی
3- دکتر عبداله میرزایی، عضو هیئت علمی دانشکده فرش
4- دکتر مجید ضیائی ، عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای صناعی
5- دکتر حامد بیتی، عضو هیئت علمی دانشکده معماری
6- دکتر امیر فرید، عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی
7- دکتر مهدی رازانی، عضو هیئت علمی دانشکده حفاظت آثار

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.