اعضای شورای تخصصی رشد، فناوری های نرم و کمیته دانش بنیان

1- آقای سعید کاوه، رئیس مرکز رشد فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
2- آقای مهندس پرویز کرمی، دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق کشور( معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری )
3- آقای دکتر محمد جواد مشیری، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد

4- آقای دکتر فرهاد احمدنژاد، مدیر نظارت بر امور عمرانی و مرمت، نماینده سازمان موسس
5- مهندس بهمن محمد یاری،مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری، نماینده پارک علم و فناوری استان آ. شرقی
6 - آقای دکتر یونس سخاوت، رئیس دانشکده چند رسانه ای
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.