خدمات قابل ارایه

1.خدمات عمومی از جمله:
( دفترکار با تجهیزات اولیه، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه (دانشکده ها)، سالن کنفرانس، تلفن، اینترنت و... )
2. خدمات مالی و اعتباری جهت پشتیبانی واحدهای فناور

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.