تماس با ما

تلفن : 35549590 - 041
فاکس: 35549592 - 041
پست الکترونیکی: rooshd@tabriziau.ac.ir
آدرس: تبریز- خیابان مصلی- دانشکده معماری و شهرسازی- ساختمان گنجه ای زاده- مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.