آرشیو آخرین اخبار

جلسه مدیر مرکز رشد با مسئولین طرح واحدهای مستقر

جلسه مدیر مرکز رشد با مسئولین طرح واحدهای مستقر

(30)

جلسه مدیر مرکز رشد با مسئولین طرح واحدهای مستقر به تاریخ 02-07-99

پنجشنبه 3 مهر 1399
جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر مهرداد امامی رئیس بنیاد ملی نخبگان استان آ.شرقی

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر مهرداد امامی رئیس بنیاد ملی نخبگان استان آ.شرقی

(50)

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر مهرداد امامی رئیس بنیاد ملی نخبگان استان آ.شرقی- چهارشنبه 99/05/08

چهارشنبه 26 شهريور 1399
جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر علی پور زیاد سرپرست مرکز رشد دانشگاه تبریز

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر علی پور زیاد سرپرست مرکز رشد دانشگاه تبریز

(58)

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر علی پور زیاد سرپرست مرکز رشد دانشگاه تبریز- چهارشنبه 99/04/04

پنجشنبه 20 شهريور 1399
جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر اصغر عسگری معاون امور پژوهشی دانشگاه تبریز

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر اصغر عسگری معاون امور پژوهشی دانشگاه تبریز

(39)

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر اصغر عسگری معاون امور پژوهشی دانشگاه تبریز - سه شنبه 99/04/03

پنجشنبه 20 شهريور 1399
شانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

شانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(29)

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 99/05/01 برگزار گردید

چهارشنبه 19 شهريور 1399

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.