تاریخ : سه شنبه 15 آذر 1401
کد 95

برگزاری جلسه تخصصی شورای رشد، فناوری های نرم و کمیته دانش بنیان

جلسه شورای تخصصی رشد، فناوری های نرم و کمیته دانش بنیان دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه که روز شنبه مورخه 1404/08/28 با حضور اعضای محترم شورا و نمایندگان صاحبان طرح های رسیده برگزار گردید اعضای محترم شورا مصوبات جلسات قبلی را بررسی و نسبت به عملکرد واحد های فناور مستقر در مرکز نظرات ارزیابی خود را اعلام نمودند. در این جلسه به علت عدم کسب امتیازات لازم، برخی از واحدهای فناور به دلیل اتمام مهلت قانونی و یا عدم امتیاز کافی از مرکز رشد دانشگاه خارج و برائت صادر شد. در ادامه جلسه صاحبان طرح های رسیده در جلسه از طرح های پیشنهادی خود دفاع نمودند. نتیجه جلسات شورا یک هفته بعد از اعلام نظر نهایی  وتنظیم صورتجلسه از طریق نشانی الکترونیکی به صاحبان طرح ها اطلاع رسانی خواهد گردید.


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.