تاریخ : سه شنبه 15 آذر 1401
کد 94

برگزاری جلسه تخصصی شورای رشد، فناوری های نرم و کمیته دانش بنیان

جلسه شورای تخصصی رشد، فناوری های نرم و کمیته دانش بنیان دانشگاه برگزار گردید.
این جلسه روز پنجشنبه مورخه 1401/07/07 در محل اتاق جلسات مرکز رشد با حضور صاحبان طرح ها و رئیس محترم پارک علم وفناوری آذربایجانشرقی جناب آقای دکتر سعید جعفری راد و ومعاون پژوهش و توسعه کارآفرین آقای دکتر پیربابایی برگزار گردید. در این جلسه نمایندگان طرح ها به صورت حضوری از طرح های خود دفاع نموده و نتیجه جلسه متعاقباً به اطلاع صاحبان طرح ها ایمیل خواهد گردید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.