تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1400
کد 53

کارگاه آشنایی با مبانی کارآفرینی در حوزه معماری وساختمان

انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران با همکاری کارگاه نوآوری هفت و هشت برگزار می کند

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.