تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1400
کد 51

وبینار کشوری "بررسی نقش فناوری اطلاعات و پلتفرم های اقتصاد اشتراکی در افزایش بهره وری مراکز رشد

مرکز نوآوری و رشد واحد‌های فناور دانشگاه محقق اردبیلی و شتاب دهنده جاویدان ،برگزار می کنند

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.