تاریخ : شنبه 2 اسفند 1399
کد 43

برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای فرهنگی مشترک با دانشگاه علم و فرهنگ

برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای فرهنگی مشترک می تواند عامل افزایش توانایی اطلاع رسانی و جذب گروهها گردد.
درجلسه ای که با حضور مدیر مرکز رشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز جناب آقای دکتر احمدنژاد و مدیر محترم پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ جناب آقای دکتر نبیونی روز پنجشنبه 16 بهمن ماه در محل دانشگاه علم و فرهنگ تشکیل گردید در مورد امکان امضای تفاهم نامه ای در راستای اینکه این دو مرکز فعالیت های اختصاصی در زمینه های فناوری های نرم و صنایع فرهنگی فعالیت دارند صحبت شد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.