تاریخ : شنبه 2 اسفند 1399
کد 39

برگزاری دوره های کسب و کار یکی از راههای تقویت دانش هسته های فناور در مراکز رشد

جلسه مدیر مرکز رشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز با رئیس گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مدیر مرکز رشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز با رئیس محترم گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سرکار خانم ترکمن روز سه شنبه 14 بهمن ماه در محل وزارت علوم در جلسه ای در مورد موضوعات مختلفی از جمله فعالیت های پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی ، دعوت به نمایشگاه پارک ، مشکلات گروهها از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون صحبت کردند. دراین جلسه به آموزش و برگزاری دوره های کسب و کار به عنوان یکی از راههای تقویت دانش هسته های فناور در مراکز رشد تأکید گردید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.