تاریخ : يکشنبه 5 بهمن 1399
کد 36

سومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور

سومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور به تاریخ 99/11/01
در این نشست که با گروهی از واحدهای فناور فعال ترتیب یافته بود در مورد آشنایی با چگونگی عقد قرارداد و مفاد آن بحث گردید و واحدهای فناور با دو واحد جدید با مسئولیت آقای مهدی علیویردیلو و خانم فاطمه شروانی آشنا شدند.
تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.