تاریخ : يکشنبه 11 آبان 1399
کد 32

دومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور

دومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور به تاریخ 99/08/03
تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.