تاریخ : شنبه 20 اسفند 1401
کد 112

" برگزاری دهمین جلسه شورای رشد، فناوری های نرم و کمیته دانش بنیان "

دهمین جلسه تخصصی شورای رشد، فناوری های نرم و کمیته دانش بنیان برگزار شد.
این جلسه صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/12/14 با حضور اعضای محترم شورا تشکیل و طرح های رسیده با حضور نمایندگان طرح ها مورد بررسی و داوری قرار گرفت. گفتنی است مرکز رشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز هر ماه با تشکیل جلسه، طرح های رسیده به مرکز رشد را داوری و طرح های حائز شرایط از جمله نوآوری و اقتصادی بودن را برای دوره های پیش رشد و رشد مورد پذیرش قرار می دهد. نتیجه جلسه بعد از اعلام نظر نهایی شورا و تنظیم و امضای نهایی صورتجلسه از طریق نشانی الکترونیکی به نمایندگان طرح ها اعلام می گردد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.