تاریخ : پنجشنبه 4 اسفند 1401
کد 110

" اعطای حکم دبیر کمیته صنایع نرم، هویت ساز و خلاق ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرین استان "

در دومین جلسه کمیته صنایع نرم، هویت ساز و خلاق ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرین استان حکم دبیری به آقای دکتر میرشفیعی اعطا شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی دومین جلسه کمیته صنایع نرم، هویت ساز و خلاق ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان و استغال آفرین استان که در محل دانشگاه پیام نور استان  در تاریخ 1401/12/03 برگزار گردید آقای دکتر جمال پور سرپرست دانشگاه پیام نور استان، ضمن اعطای حکم دبیری این کمیته به آقای دکتر سید محمد میرشفیعی مدیر کارآفرینی و فناوری های نرم دانشگاه هنر اسلامی تبریز با استماع گزارش اقدامات مصوب جلسه اول و بررسی روند کار کمیته، به تشریح محورهای عملیاتی کمیته پرداخته و با بررسی ساختار و مأموریت های آتی کمیته بر استفاده از توانمندی و حضور بخش خصوصی در این امر تأکید داشتند. دکتر جمال پور ضمن اشاره به اقدامات و برنامه های سایر استانها در این حوزه، عناوین رویدادهای استانی و ملی پیش روی مرتبط با حوزه وظایف این کمیته را برشمرده و اهتمام در شناسایی نیازها و چالش های فناوری های صنایع نرم و خلاق را خواستار شدند. 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.