تاریخ : پنجشنبه 15 آبان 1399
کد 33

مسابقه طراحی لوگو برای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

مسابقه طراحی لوگو برای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
          

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.