تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1399
کد 31

هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی بصورت مجازی برگزار خواهد شد

نحوه ثبت نام در نمایشگاه مجازی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.