تاریخ : چهارشنبه 19 شهريور 1399
کد 26

شانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 99/05/01 برگزار گردید
به منظور بررسی طرح های رسیده به مرکز رشد پانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی روز چهارشنبه به تاریخ 99/05/01 بصورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه برخی ازمسائل مرکز رشد بررسی و طرح های رسیده مورد بررسی قرار گرفتند. 
عناوین طرح های بررسی شده به شرح زیر می باشد:
1- ایجاد یک بستر جامع هنری با استفاده از تکنولوژی های نوین با مسئولیت آقای محمد قلیزاده
2- پلتفرم آموزش آنلاین با متد ریزآموزش با مسئولیت آقای رضا کریم زاده

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.