تاریخ : پنجشنبه 1 اسفند 1398
کد 24

چهاردهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/11/27 برگزار گردید
این جلسه جهت ارائه گزارش پیشرفت کار واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد ترتیب یافته بود که مسئولین واحدها در این جلسه حضور داشتند
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.