تاریخ : سه شنبه 17 دي 1398
کد 23

سیزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/10/15 برگزار گردید
به منظور بررسی طرح های رسیده به مرکز رشد دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/10/15 در محل اتاق جلسه مرکز رشد برگزار گردید.
عناوین طرح های بررسی شده به شرح زیر می باشد:
1- طراحی و تولید محصولات مکمل مبلمان با مسئولیت آقای دکتر بابک امرایی
2- طراحی و ساخت عینک چوبی مبتنی بر طرحهای کهن ایران با مسئولیت آقای محمد حسین صالح
3-  هاف (خلق یک تجربه لذت بخش در زمینه خرید دست بافته های روستایی مانند گلیم،قالی و...) با مسئولیت خانم زینب نصوری
4-  بهره برداری از طراحی و چاپ در تولید  لباسِ مردانه با مسئولیت آقای دکتر امیرفرید


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.