تاریخ : يکشنبه 19 اسفند 1397
کد 19

بازدید از مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

بازدید دكتر محمود سعادت فومني، قائم مقام بنياد ملي نخبگان كشور
بازدید دكتر محمود سعادت فومني، قائم مقام بنياد ملي نخبگان كشور به تاریخ 97/12/16 از مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

     
     

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.