تاریخ : شنبه 6 بهمن 1397
کد 18

یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 97/10/29 برگزار گردید
به منظور بررسی طرح های رسیده به مرکز رشد یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 97/10/29 در محل اتاق جلسه مرکز رشد برگزار گردید. عناوین طرح های بررسی شده به شرح زیر می باشد:
1- طراحی و ساخت مبلمان های نوآورانه بر پایه مفاهیم معماری با مسئولیت خانم نازنین واسعی
2- طراحی و توسعه بازی های جدی با مسئولیت آقای حسین زارعی
3- فناوری در طراحی و تولید اسباب بازی های علمی با مسئولیت خانم عاطفه عبادی

 بررسی اتمام دوره پیش رشد واحدهای فناور:
1- طراحی و ساخت اسباب بازی های چوبی بر اساس فرهنگ ایرانی- اسلامی با مسئولیت آقای امید شیخ بگلو
    

    

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.