تاریخ : سه شنبه 20 آذر 1397
کد 14

نهمین جلسه شورای مرکز شد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

نهمین جلسه شواری مرکز رشد با حضور اعضاء محترم شورا و مسئولین طرح ها به تاریخ 97/09/10 در محل مرکز رشد واقع در ساختمان بهنام برگزار گردید

نهمین جلسه شواری مرکز رشد با حضور اعضاء محترم شورا و مسئولین طرح ها به تاریخ 97/09/10 در محل مرکز رشد واقع در ساختمان بهنام برگزار گردید و طرح های زیر بررسی شدند:

1- طراحی و تولید لباس زنانه با الگوی ایرانی- اسلامی  با مسئولیت آقای دکتر کاظم پور

 بررسی اتمام دوره پیش رشد واحدهای فناور:

1- ساخت و طراحی نرم افزار واقعیت افزوده برای تصویرسازی قصص دینی و ملی در قالب کتابهای داستانی متعامل با مسئولیت آقای عرفان پیربابایی

2- طراحی و ساخت مبلمان مدرن پایدار با رویکرد فرهنگ ایرانی- اسلامی با مسئولیت آقای دکتر شاه حسینی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.