تاریخ : يکشنبه 27 آبان 1397
کد 13

هشتمین جلسه شورای فناوری

هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوريهای نرم و صنایع فرهنگی

در راستای بررسی طرح های رسیده به مرکز رشد هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوريهای نرم و صنایع فرهنگی برگزار گردید


در راستای بررسی طرح های رسیده به مرکز رشد، هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوريهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 97/07/21 برگزار گردید. در این جلسه 3 طرح با عناوین زیر بررسی گردید و در نهایت هر 3 طرح مذکور مورد موافقت شورای فناوری قرار گرفت.
1- تولید بازیهای رایانه ای و موبایل، نرم افزار، اپلیکیشن و چندرسانه ای با رویکرد فرهنگ ایرانی،مسئول طرح آقای عماد یعقوبی
2- « آقای هو (طرح تولید محتوای نمایشی)»، مسئول طرح آقای علی عبدالهی اقدم کشکی
3- زیورآلات معمارانه، مسئول طرح خانم کیانا خامنه

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.