آرشیو آخرین اخبار

مسابقه طراحی لوگو برای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

مسابقه طراحی لوگو برای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(39)

مسابقه طراحی لوگو برای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

پنجشنبه 15 آبان 1399
دومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور

دومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور

(8)

دومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور به تاریخ 99/08/03

يکشنبه 11 آبان 1399
هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی بصورت مجازی برگزار خواهد شد

هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی بصورت مجازی برگزار خواهد شد

(11)

نحوه ثبت نام در نمایشگاه مجازی

پنجشنبه 1 آبان 1399
جلسه مدیر مرکز رشد با مسئولین طرح واحدهای مستقر

جلسه مدیر مرکز رشد با مسئولین طرح واحدهای مستقر

(21)

جلسه مدیر مرکز رشد با مسئولین طرح واحدهای مستقر به تاریخ 02-07-99

پنجشنبه 3 مهر 1399
جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر مهرداد امامی رئیس بنیاد ملی نخبگان استان آ.شرقی

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر مهرداد امامی رئیس بنیاد ملی نخبگان استان آ.شرقی

(25)

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر مهرداد امامی رئیس بنیاد ملی نخبگان استان آ.شرقی- چهارشنبه 99/05/08

چهارشنبه 26 شهريور 1399
جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر علی پور زیاد سرپرست مرکز رشد دانشگاه تبریز

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر علی پور زیاد سرپرست مرکز رشد دانشگاه تبریز

(33)

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر علی پور زیاد سرپرست مرکز رشد دانشگاه تبریز- چهارشنبه 99/04/04

پنجشنبه 20 شهريور 1399
جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر اصغر عسگری معاون امور پژوهشی دانشگاه تبریز

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر اصغر عسگری معاون امور پژوهشی دانشگاه تبریز

(21)

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر اصغر عسگری معاون امور پژوهشی دانشگاه تبریز - سه شنبه 99/04/03

پنجشنبه 20 شهريور 1399
شانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

شانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(21)

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 99/05/01 برگزار گردید

چهارشنبه 19 شهريور 1399
پانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

پانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(49)

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 99/02/21 برگزار گردید

شنبه 27 ارديبهشت 1399
چهاردهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

چهاردهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(50)

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/11/27 برگزار گردید

پنجشنبه 1 اسفند 1398

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.