آرشیو آخرین اخبار

پانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

پانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(9)

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 99/02/21 برگزار گردید

شنبه 27 ارديبهشت 1399
چهاردهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

چهاردهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(24)

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/11/27 برگزار گردید

پنجشنبه 1 اسفند 1398
سیزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

سیزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(22)

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/10/15 برگزار گردید

سه شنبه 17 دي 1398
دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(40)

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/09/03 برگزار گردید

دوشنبه 4 آذر 1398
استارتاپ ویکند ملی نوآوری های اجتماعی شهر هوشمند

استارتاپ ویکند ملی نوآوری های اجتماعی شهر هوشمند

(29)

استارتاپ ویکند ملی شهر هوشمند با محوریت نوآوری های اجتماعی" درتاریخ ۶و۷و۸ آذر ماه ۱۳۹۸

سه شنبه 21 آبان 1398
هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

(38)

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

يکشنبه 7 مهر 1398
بازدید از مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

بازدید از مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(47)

بازدید دكتر محمود سعادت فومني، قائم مقام بنياد ملي نخبگان كشور

يکشنبه 19 اسفند 1397
یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(101)

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 97/10/29 برگزار گردید

شنبه 6 بهمن 1397
دهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

دهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(57)

دهمین جلسه شورای مرکز رشد با حضور مسئولین طرح ها

دوشنبه 24 دي 1397
 کارگاه آموزشی نحوه تدوین مدل کسب و کار به تاریخ 97/10/06

کارگاه آموزشی نحوه تدوین مدل کسب و کار به تاریخ 97/10/06

(57)

برگزاری کارگاه آموزشی با حضور جناب آقای دکتر ستاری

چهارشنبه 12 دي 1397

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.