تماس با ما

تلفن : 35549590 - 041
فاکس: 35549592 - 041
پست الکترونیکی: sti.tiau@tabriziau.ac.ir
آدرس: تبریز- خیابان مصلی- دانشکده معماری و شهرسازی- ساختمان بهنام- مرکز رشد فناوریهای نرم


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.