اعضای شورای فناوری

1- دکتر فرزین حق پرست، مدیر مرکز رشد و دبیر شورا

2- دکتر مهدی محمدزاده، معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری- نماینده سازمان موسس

3- دکتر یونس سخاوت، معاون دانشکده هنرهای رایانه ای

4- مهندس ابراهیم ایمانی، عضو هیئت علمی دانشکده طراحی اسلامی

5- دکتر عبداله میرزایی، معاون دانشکده فرش

6- دکتر مهرداد امامی، رئیس بنیاد ملی نخبگان استان 

7- سرکار خانم نورافکن، نماینده پارک علم و فناوری استان 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.