اعضای شورای فناوری

دکتر مازیار آصفی: مدیر مرکز رشد و دبیر شورا
دکتر مهدی محمدزاده : معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری
مهندس بهمن محمدياری: عضو شورای فناوری - نماينده پارک
دکتر مسعود باقرزاده کثيری: عضو شورای فناوری
مهندس عباسقلی وهابی: عضو شورای فناوری
دکتر مرتضی ميرغلامی: عضو شورای فناوری
دکتر سيامک صفاپور: عضو شورای فناوری
دکتر يونس اصغرزاده سخاوت: عضو شورای فناوری

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.