کارشناس مرکز

      
کارشناس مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
                  حسین نقدی


تلفن: 35549590-041
دورنگار: 35549592-041
ایمیل: rooshd@tabriziau.ac.ir
     naghdi3000@yahoo.com

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.