کارشناس مرکز


کارشناس مرکز رشد فناوریهای نرم
              حسین نقدی


تلفن: 35549590-041
دورنگار: 35549592-041
ایمیل: sti.tiau@tabriziau.ac.ir
     naghdi3000@yahoo.com

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.