مدیر مرکز


   مدیر مرکز رشد فناوریهای نرم
          دکتر مازیار آصفی

درجه علمی: دانشیار
تلفن: 35541816-041
ایمیل: masefi@tabriziau.ac.ir
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.