مدیر مرکز

       
 مدیر مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
                   دکتر فرزین حق پرست

    درجه علمی: دانشیار
    تلفن: 35541090-041
    ایمیل:
f.haghparast@tabriziau.ac.ir
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.