اخبار و مناسبت ها

پانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 99/02/21 برگزار گردید
شنبه بیست و هفتم ارديبهشت 1399

چهاردهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/11/27 برگزار گردید
پنجشنبه یکم اسفند 1398

سیزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/10/15 برگزار گردید
سه شنبه هفدهم دي 1398

دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/09/03 برگزار گردید
دوشنبه چهارم آذر 1398

استارتاپ ویکند ملی نوآوری های اجتماعی شهر هوشمند

استارتاپ ویکند ملی شهر هوشمند با محوریت نوآوری های اجتماعی" درتاریخ ۶و۷و۸ آذر ماه ۱۳۹۸
سه شنبه بیست و یکم آبان 1398

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
يکشنبه هفتم مهر 1398

بازدید از مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

بازدید دكتر محمود سعادت فومني، قائم مقام بنياد ملي نخبگان كشور
يکشنبه نوزدهم اسفند 1397

یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 97/10/29 برگزار گردید
شنبه ششم بهمن 1397

دهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

دهمین جلسه شورای مرکز رشد با حضور مسئولین طرح ها
دوشنبه بیست و چهارم دي 1397

کارگاه آموزشی نحوه تدوین مدل کسب و کار به تاریخ 97/10/06

برگزاری کارگاه آموزشی با حضور جناب آقای دکتر ستاری
چهارشنبه دوازدهم دي 1397

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.