اخبار و مناسبت ها

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
حضور فعال واحدهای فناور در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

این نمایشگاه در تاریخ 97/08/10 الی 97/08/14 در محل نمایشگاه بین المللی برگزار گردید
چهارشنبه بیست و سوم آبان 1397

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.