اخبار و مناسبت ها

بازدید از مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

بازدید دكتر محمود سعادت فومني، قائم مقام بنياد ملي نخبگان كشور
يکشنبه نوزدهم اسفند 1397

یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 97/10/29 برگزار گردید
شنبه ششم بهمن 1397

دهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

دهمین جلسه شورای مرکز رشد با حضور مسئولین طرح ها
دوشنبه بیست و چهارم دي 1397

کارگاه آموزشی نحوه تدوین مدل کسب و کار به تاریخ 97/10/06

برگزاری کارگاه آموزشی با حضور جناب آقای دکتر ستاری
چهارشنبه دوازدهم دي 1397

برگزاری کارگاه آموزشی

مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی داشگاه بمناسبت هفته پژوهش اقدام به برگزاری دو کارگاه آموزشی نموده است
چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397

نهمین جلسه شورای مرکز شد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

نهمین جلسه شواری مرکز رشد با حضور اعضاء محترم شورا و مسئولین طرح ها به تاریخ 97/09/10 در محل مرکز رشد واقع در ساختمان بهنام برگزار گردید
سه شنبه بیستم آذر 1397

هشتمین جلسه شورای فناوری
هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوريهای نرم و صنایع فرهنگی

در راستای بررسی طرح های رسیده به مرکز رشد هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوريهای نرم و صنایع فرهنگی برگزار گردید
يکشنبه بیست و هفتم آبان 1397

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
حضور فعال واحدهای فناور در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

این نمایشگاه در تاریخ 97/08/10 الی 97/08/14 در محل نمایشگاه بین المللی برگزار گردید