اخبار و مناسبت ها

سومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور

سومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور به تاریخ 99/11/01
يکشنبه پنجم بهمن 1399

Webinar

Webinar on Managing Start-Ups
يکشنبه بیست و یکم دي 1399

دوره های آموزشی آکادمی همراه اول

نحوه ثبت نام دوره های آموزشی آکادمی همراه اول
يکشنبه بیست و یکم دي 1399

دومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور

دومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور به تاریخ 99/08/03
يکشنبه یازدهم آبان 1399

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.